Välkommen till vår första temadag för säsongen.
Lördag 3 juni kör vi en regelgenomgång inklusive lunch.

Program
10.00 Regelteori
11.30 Lunch
12.15 Banvandring
14.00 Avslutning

Kostnad: 120 kr inklusive lunch

Kerstin Norberg och Sven Lindström leder dagen.

Anmälan i formuläret nedan senast onsdag 31 maj.