Vi är mycket glada och tacksamma att så många som 75 personer har fyllt i och svarat på enkäten som har legat på hemsidan!
Nedan redovisas statistik över svaren samt lite kommentarer och förslag som kommit fram.
Några idéer och synpunkter har redan tagits hänsyn till, tack vare er medverkan. Exempelvis är Tisdagstävlingarna flyttade till onsdagar. Det blir alltså Onsdags framöver. Använd gärna kommentarsfältet längst ner under grafiken om du har synpunkter och fler idéer!