cancelledP.g.a. för få anmälda.
Vi hänvisar till klubbkvalen på:
Storsjöbygdens GK 4 augusti
Skellefteå GK 11 augusti
Norrmjöle GK 18 augusti