Bankommittén

Bankommittén

Bankommitténs uppgift är att driva banans utveckling framåt genom uppsatta korta och långsiktiga mål men även att budgetera och anskaffa fordon, maskiner och annan utrustning för angiven verksamhet i samförstånd med styrelsen och personalen. Kommittén består av ideellt arbetande medlemmar och personal med målfokus att hålla banan i bästa möjlig skick.

Kontakta kommittén!

Åtgärdsplan

Under 2021 har en åtgärdsplan för varje hål tagits fram och åtgärderna i den har prioriterats. Det är ett underlag för beslut och en hjälp i prioritering och ska inte ses som att allt som finns där är beslutade åtgärder.

Kolla in planen!

Fokus 2022

Förbättra fairways

Fortsatt fokus på greenerna

Jämnare spelytor

Vi som är med

Ulf Ingvarsson, ordförande

Mats Olsson

Tore Gidlund

Kerstin Norberg

Tommy Nordlund

Inger Nilsson

Kontakta oss

Nyheter från bankommittén

Nyheter från bankommittén

Banstatus från 1 november

måndag, oktober 31, 2022|0 Comments

Tisdag 1 november påbörjas hålpipluftning av greenerna vilket innebär att greenerna stängs när detta är gjort. Under tisdagen hinner man nog spela på åtminstone delvis ordinarie greener. Banan kommer därefter vara fortsatt  öppen med provisoriska [...]

Arbetsdag lördag 22 oktober

måndag, oktober 17, 2022|0 Comments

Välkommen till en arbetsdag för medlemmar lördag 22 oktober kl. 10-14. Man får anmäla sig och boka upp vilken uppgift man vill göra och fylla i när det är färdigt. Redskap, städutrustning etc. finns [...]

Fokus: Förbättring av fairways

Under 2022 kommer vi ha extra fokus på att förbättra vår fairway, vi har under flera år dragits med för mycket ogräs på de finklippta spelytorna, det behöver vi komma till rätta med. Trots extra maskinella åtgärder som luftning, dressning, sådd och gödsel har vi inte kunnat se någon märkbar förbättring. I år har vi ansökt och fått tillstånd till att använda bekämningsmedel för ogräs på hela banan, en åtgärd som är gjord innan banan öppnade. För att se vår progress så fotograferas fyra ställen på banan varje månad. Klicka på bilderna för större versioner. 

Hål 2

16 maj 2022. Gräset har börjat växa, inga åtgärder utförda.

30 maj 2022. Utförda åtgärder sen sist; Knivluftning, ogräsbekämpning 24/5

13 juni 2022. Utförda åtgärder sen sist; gödslat 2/6, knivluftat. Notering: Långstrån på fairways som måste tas med rotor. 

Hål 6

16 maj 2022. Gräset har börjat växa, inga åtgärder utförda.

30 maj 2022. Utförda åtgärder sen sist; Knivluftning, ogräsbekämpning 24/5

13 juni 2022. Utförda åtgärder sen sist; gödslat 2/6, knivluftat. Notering: Långstrån på fairways som måste tas med rotor. 

Hål 10

16 maj 2022. Gräset har börjat växa, inga åtgärder utförda.

30 maj 2022. Utförda åtgärder sen sist; Knivluftning, ogräsbekämpning 24/5

13 juni 2022. Utförda åtgärder sen sist; gödslat 2/6, knivluftat. Notering: Långstrån på fairways som måste tas med rotor. 

Hål 18

16 maj 2022. Gräset har börjat växa, inga åtgärder utförda.

30 maj 2022. Utförda åtgärder sen sist; Knivluftning, ogräsbekämpning 24/5

16 maj 2022. Utförda åtgärder sen sist; gödslat 2/6, knivluftat. Notering: Långstrån på fairways som måste tas med rotor. 

Vill du hjälpa till?

Som medlem i en kommitté företräder man medlemmarnas intressen och hjälper till att driva klubben mot de mål som är satta av styrelsen och personal. Bankommittén behöver medlemmar som både är engagerade i att jobba strategiskt men nästan ännu mer av dig som kan tänka dig att göra ett handtag, bygga en bro, köra nån maskin, stubbfräsa en rot osv. Hör av dig om du vill hjälpa till!

Kontakta bankommittén