Ordförande
Markus Sandin

Ledamöter
Jonas Johansson, kassör
Margareta Bylin, sekreterare
Michael Lindroth
Anna Forsberg
Lars Olsson
Elisabeth Wallenberg

Suppleanter
Åke Holmgren
Caroline Lind

Revisorer
Kerstin Norberg
Urban Ulander

Revisorssuppleanter
Sven Olsson
Tony Tjärnlund

Valberedningen
Ann Holst
Gunilla Magnusdotter Sundberg
Håkan Forslund