Ordförande
Markus Sandin

Ledamöter
Jonas Johansson, kassör
Margareta Bylin, sekreterare
Anna Forsberg
Elisabeth Wallenberg
Martin Vedin
Mattias Persson

Suppleanter
Åke Holmgren
Caroline Lind

Revisorer
Kerstin Norberg
Urban Ulander

Revisorssuppleanter
Sven Olsson
Tony Tjärnlund

Valberedningen
Ann Holst
Gunilla Magnusdotter Sundberg