Ordförande
Markus Sandin

Ledamöter
Jonas Johansson, kassör
Margareta Bylin, sekreterare
Anna Forsberg
Elisabeth Wallenberg
Martin Vedin
Mattias Persson

Suppleanter
Inger Nilsson
Åke Holmgren

Revisorer
Kerstin Norberg
Urban Ulander

Revisorssuppleanter
Karina Östman
Sven Olsson

Valberedningen
Ann Holst
Gunilla Magnusdotter Sundberg
Staffan Blomqvist