Ordförande
Markus Sandin

Ledamöter
Thord Karlsson, vice ordförande
Jonas Johansson, kassör
Lars Olsson, sekreterare
Margareta Bylin
Michael Lindroth

Suppleanter
Anna Forsberg
Gunnar Lind

Revisorer
Kerstin Norberg
Urban Ulander

Revisorssuppleanter
Sven Olsson
Tony Tjärnlund

Valberedningen
Ulf Ingvarsson
Gunilla Magnusdotter Sundberg
Vakant