Ordförande
Ulf Ingvarsson, 070-322 22 88

Ledamöter
Mats Karlsson
Karin Orav
Thord Karlsson
Kristina Nilsson
Hans-Åke Tjärnström
Jonas Johansson

Suppleanter
Gunnar Lind
Kerstin Forsberg

Revisorer
Urban Ulander
Gunilla Sjöström

Revisorssuppleanter
Tony Tjärnlund
Sven Olsson

Valberedningen
Markus Sandin
Gunilla Magnusdotter Sundberg
Vakant