Den årliga enskilda handicaprevisionen baserad på handicap-ronder genomförs nu av Handicapkommittéen.Banan torr trots senaste tidens regn.

För spelare som har minst fyra handicapronder 2014 eller minst åtta handicapronder 2013 och 2014 tillsammans har HK med hjälp av vår allestädes närvarande vän GIT fått ett förslag på justering av den exakta handicapen. Rapporten bygger på EGA:s regelverk 2012-2015. Reglerna för den årliga revisionen bygger på statistik från en stor mängd handicapronder där rapporten har jämfört respektive spelares medianresultat med ett förväntat genomsnittsresultat för respektive hcp-grupp enligt regelverket.

I klubben är det runt 80 medlemmar som kommer att få sin handicap reviderad vilket innebär en höjning med ett eller två slag alternativt en sänkning med ett eller två slag.

De medlemmar som inte har varit föremål för revidering men som av olika anledningar ändå önskar justering av sin hcp är välkomna att kontakta oss på mail eller telefon.

Med vänlig hälsning
Petter, pro@puttom.se, 070-217 79 79
Anette, kansli@puttom.se, 0660-254001

Vill du veta hur hcp revisionen går till så hittar du mer information på länken: http://golf.se/SGF/Regler-HCP/Handicapregler/
Vill du läsa mer kan du läsa EGA Handicapregler 2012-2015 Bilaga C se följande länk: http://golf.se/Global/SGF/ReglerHcp/ega_hcp_regler_2012.pdf