Städdagarna planeras till 12-13 maj alternativt 19-20 maj beroende på hur långt snösmältningen gått. Beslut kommer senast tisdag 8 maj.

Bevattningsprojektet är i full gång med montering för att vara färdiga att dra igång när våren gjort sitt jobb.

Den planerade avverkningen skjuts fram till nästa höst/vinter. Detta p.g.a. för stor risk för körskador på banan.

Bankommitten beslutar att slopa hålvärdsupplägget och istället satsa på arbetskvällar liknande bunkerkvällen som slog väldigt väl ut ifjol. Målet är att ha fyra arbetskvällar under året.

Bankommitten beslutade att flytta tillbaka tees till ordinarie placering på hål 18. Träd tas ner på vänster sida för att få möjligheten att kunna sikta mer vänster och därmed minska risken för farliga slag mot hål 14. Träden ska tas ner och fraktas bort innan städdagarna.

Ideella intresserade av att hjälpa till med bevattningsprojektet och/eller med ruffklippning är välkomna att höra av sig till Ingemar på greenkeeper@puttom.se.

Kolla in Puttom på Facebook för mer information.