En banvärdering gjordes i somras, 24-25 juli, och nu har vi fått nya slopetabeller.
Den innebär att de flesta får fler slag, vilket förstås kan vara positivt.
I runda slängar ger det en spelare med singelhandicap ett slag mer än tidigare, 18-handicapparen får omkring två slag mer och en spelare med hcp 36 får tre-fyra slag mer. Se tabeller nedan.

Läs mer om hur banor värderas här.

När vi i våras gjorde nya teeskyltar och scorekort passade vi också på att lägga till en tee 61. Den har utslagen längst bak på befintliga tee 57 med ett par undantag. På hål 10 används det nya teet för övningsområdet och på hål 11 används det gamla gula teet.

En del frågor har dykt upp om även indexeringen av hålen, det s.k. hcp på hålen, ändras.
Den påverkas dock inte av banvärderingen. Många ifrågasätter t.ex. hur hål 7 kan ha index 1, då de flesta säkert kan hitta svårare hål på Puttom. Indexeringen utgörs dock inte enbart av svårighetsgrad utan påverkas bl.a. också av att index bör spridas ut över 18 hål så att t.ex. inte flera låga index hamnar på de första eller sista hålen. Främst med hänsyn till matchspel.

Läs gärna mer om indexering här.

Slopetabell Damer

Slopetabell Herrar