Bengt Karlsson

Bengt Karlsson

På Vårmötet söndag 13 mars utsågs Bengt Karlsson till Hedersmedlem i Puttom. Bengt har jobbat på klubben i över 30 år och går nu i pension. Därigenom får han nu chansen att också spela lite mer på den bana som han har skött så väl om i alla år.
Grattis Bengt!

På Vårmötet fastställdes också rambudget för 2016 och styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för 2015 godkändes.
Ordförande Markus Sandin presenterade också styrelsens mål 2016.