Photo 2013-07-15 19 54 44P.g.a. att den ska plockas ren och klippas.