Fredag den 20 juli inträffade följande;
En banarbetare håller på att klippa greenen på hål 1 då en boll plötsligt studsar in på green och träffar greenklipparen. Spelaren som slagit bollen befinner sig i svackan och har alltså slagit in mot green, trots att han tydligt såg att den håller på att klippas. Samma morgon när man klipper greenen på hål 6 och vänder greenklipparen intill vänstra bunkern så slår plötsligt en boll ner i samma bunker. Ytterligare en spelare som slagit in mot en green där banpersonal håller på att klippa. Två tillbud som klubben ser mycket allvarligt på.

Golfbanan är banpersonalens arbetsplats och de har rätt att kräva att deras arbetsplats skall vara säker. Där finns lagar som föreskriver att arbetsgivaren, klubben, skall förebygga olyckor och skydda personalen mot risker.
Det är viktigt att man lär sig att ta hänsyn till varandra, att spelaren aldrig, aldrig slår när en banarbetare befinner sig inom räckhåll för bollen om man inte fått ett tydligt klartecken. Ett bra samspel mellan spelare och banpersonal är ett måste för att förhindra olyckor.

Oavsett vilka åtgärder som vidtagits på klubben är det alltid spelarens ansvar att se till att man inte slår när det finns risk att träffa någon annan.

Vad händer då om någon gör sig skyldig till farligt spel? Den som blivit träffad eller blivit utsatt för en otäck incident gör en anmälan till klubben där händelsen inträffat. Sedan går anmälan vidare till distriktet och SGF:s juridiska nämnd som dömer i frågan. Och det som många spelare inte är medvetna om är att straffen kan bli mycket kännbara. Avstängning från allt golfspel i upp till två år kan bli följden. Sådan avstängning, diskvalifikation från golfspel, gäller allt spel, såväl tränings-, sällskaps- som tävlingsspel.
Även om omtanken om ens medmänniskor borde vara skäl nog att vara försiktig, kan detta ändå vara något att fundera över – att bli avstängd från att över huvud taget få vistas på en svensk golfbana i upp till två år är inget en inbiten golfare vill uppleva.