Framöver kommer det vid olika tillfällen finnas golfvärdar ute som hjälper till vid första tee och ute på banan för att bl.a. bidra till att spelet flyter i ett bra tempo. De kommer också att kontrollera greenfee och medlemskap. Var därför beredda på att uppge namn och golf-ID.
Golfvärdarna har västar med ”Golfvärd” och har möjlighet att åka runt i golfbil.
Ta gärna hjälp av dessa värdar!