Måndag 2 juli utförs vertikalskärning, dressning, mattdragning och vältning av greenerna.