greenarbeteGreenerna vertikalskärs och dressas på förmiddagen måndag 8 juli.