Glad midsommar önskar banpersonalen PuttomDen gamla modellen med hålvärdar återinfördes 2014 och det är glädjande att det finns ett genuint intresse för detta bland medlemmarna.

Uppgiften för hålvärdarna är bland annat att:

  • Hålla en löpande tillsyn för hela området från tee till green.
  • Genomföra nödvändiga åtgärder för att hålet skall upplevas som snyggt och
    prydligt vad gäller teeskyltar, bolltvättar, markeringar, papperskorgar, bänkar etc.
  • På greener och foregreen: ta bort groblad.
  • Bunker: kantskär och rensa ogräs.
  • Genomföra tillfälliga röjningsarbeten i rimlig omfattning.
  • Framföra förslag på förbättringar och förändringar till bankommittén.
  • Rådgöra med greenkeeper.

Klicka här för lista över Hålvärdar och Bankommitté.

Anmäl ert intresse till pro@puttom.se så fördelar vi ut er på hålen.

Vi har en sida, ”Hålvärdar”, under ”Banan” i huvudmenyn ovan.
Klicka där för mer info och löpande inlägg.