Höstmötet genomfördes måndag 28 november i klubbhuset på Puttom med  34 medlemmar närvarande.
Ordförande Markus Sandin hälsade alla välkomna och gav en återblick av golfåret 2022. Se utdrag ur bildspel ovan.

Lena Lindström, klubbrådgivare SGF, var på plats och berättade om klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 och gratulerade Puttom som genomgått utbildningen och därför uppvaktades med diplom.

Lena uppvaktade och delade också ut förtjänsttecken i silver till Kerstin Norberg. Utmärkelsen instiftades 1971 och ges till personer som nedlagt mångårigt förtjänstfullt arbete inom den centrala golfsportens centrala organisation och/eller inom klubben. I vår klubb har tidigare Anette Orav och Anders K Pettersson mottagit utmärkelsen. Grattis Kerstin!

Markus berättade vidare om Puttoms fina placeringar i Players 1st och de visioner styrelsen har inför framtiden. Sedan inleddes ordinarie årsmöte där styrelsen valdes för kommande år samt fastslogs årsavgifter och en första rambudget presenterades. Budgeten kommer att jobbas igenom ett par ytterligare varv och fastställas på vårmötet 2023.
Se bildspel ovan för nya styrelsen och uppdaterade årsavgifter. Klicka här för bildspelet i pdf-format.

Mötet avslutades och priser delades ut till årets Klubbmästare.
Därefter bjöds det på fika och för de som ville bar det av till Golfhallen för att prova på Trackman.