Hydroseeding av diken och slänter. Den blågröna färgen är till för att se vart man sått.