Någon gång natten mot lördag 26 augusti har pengainkastet i Härbret brutits upp och länsats.
Vänligen kontakta kansliet om någon sett eller hört något misstänkt.