Rapport från Vårmötet 2018

Rambudgeten för 2018 fastslogs av mötet, den var i stora delar exakt det förslag till rambudget som presenterades på höstmötet. Det innebär i princip en nollbudget med inget överskott, vi lägger alla resurser vi kan på att förbättra banan. Där det stora är en investeringen av fairwaybevattning, inköp av en ny ruffklippare samt ett nytt aggregat för vertikalskärning av greenerna.

Ingen gratis spelrätt för nya hedersmedlemmar

En motion hade lämnats in av en medlem till mötet, i den föreslogs att hedersmedlemmar inte längre ska ha gratis medlemskap och spelrättsavgift utan bara ska befrias från själva medlemsavgiften (400 kr). Styrelsen hade lagt ett motförslag som innebär att nuvarande hedersmedlemmar behåller sina förmåner, men att nya hedersmedlemmar får sitt medlemskap fritt livet ut, dock ingen spelrätt den får även hedersmedlemmar betala för. Mötet godkände styrelsens förslag.

Så får vi nya medlemmar att känna sig ännu mer välkommen

Douglas Jackson från Medlemskommittéen berättade om hur de jobbar med att välkomna nya medlemmar genom två aktiviteter; Onsdagsklubben, där nybörjare spelar med mer erfarna golfare från klubben. Man går nio hål en onsdag på fasta starttider med en slot på förmiddagen och en mot kvällen.

Gröngölingstävlingarna är en annan sån aktivitet, de kommer att hållas även 2018. En scramble över nio hål med tre nybörjare och en mer erfaren medlem. Han tryckte på det nödvändiga med att alla “gamla” medlemmar borde ställa upp minst en gång/sommar i antingen den ena eller andra aktiviteten, allt för att få våra nya medlemmar att känna sig välkomna i klubben. Kontakta kansliet om du kan tänka dig att hjälpa till! kansli@puttom.se

Vill du hjälpa till att klippa ruff i sommar?

Ingemar Strandberg berättade om att vi skulle behöva fyra (4) frivilliga som kan köra ruffklipparen under sommaren. På detta sätt skulle vi kunna tjäna in en del pengar, men vi kommer istället välja att satsa den tid som frigörs för ordinarie personal att jobba ännu mera på att förbättra banan. Så vill du göra en insats som förbättrar banan och som är riktigt rolig kan du anmäla dig direkt till Ingemar. greenkeeper@puttom.se, telefon: 070 566 40 23

Dränering- och bevattningsprojektet

Ingemar Strandberg och P-O Ljung berättade och visade bilder på våra två stora projekt;

bevattning och dränering. Bevattningsprojektet beräknas vara klart före Midsommar och då kommer alla fairways ha bevattning, något som kommer förbättra möjligheten att öka kvaliteten på spelytorna avsevärt. Dräneringsprojektet kommer att påbörjas främst under hösten. Även här kommer vi att behöva hjälp av frivilliga. Anmälan kan göras på telefon 070 566 40 23 alternativt greenkeeper@puttom.se

Ny vertikalskärning på greenerna

En fråga om greenerna togs också upp. Vi hade problem med svampangrepp senare delen av sommaren fjol. En ansökan är gjord om att få använda svampbekämpningsmedel om problemet uppstår även i år. Men till den här sommaren investerar vi också i ett nytt vertikalskärningsaggregat för greenerna, vilket kommer minska risken för angrepp eftersom gräsplantan kommer bli starkare.

En annan fråga rörde de s k harskrankarna – går det att bekämpa även dem? Svaret är att det finns medel även mot dem och även här är en ansökan gjord om att få använda det medlet.

Avverkning

Vintern som varit har tyvärr satt stopp för den avverkning som var planerad. All snö har gjort att det inte blivit någon tjäle så risken för körskador på banan har bedömts som för stor. Men avverkningsplanerna lever fortfarande, dock blir det nog nästa år.