Torsdag 1 juli kommer vi göra några större jobb på våra greener.
Luftning, dressning samt vältning på schemat. Detta innebär mer arbetare på och kring greenerna än vanligt, men förhoppningsvis ännu bättre rull :)