Luftningen av greenerna är nu klar. Så här gick de till.