Vad tycker du om din golfklubb?
Den 25 augusti skickas årets medlemsundersökning, Players 1st till klubbens medlemmar. Undersökningen genomförs av det danska företaget Players 1st i samarbete med Svenska Golfförbundet, där över 360 svenska golfklubbar deltar. Players 1st är ett mycket bra verktyg för klubbens ledning att ta reda på vad ni medlemmar har för syn på verksamheten på klubben och anläggningen/banan. Resultatet ligger till stor del som grund för vårt arbete med att göra rätt prioriteringar och sätta upp mål för klubbens framtid.

I undersökningen, som skickas till aktiva medlemmar över 18 år, ställs frågor om bland annat bana, klubbliv, restaurang, ledning och träning.

Ditt svar är viktigt
Då utvecklingen av klubben och vår verksamhet bygger på vad ni medlemmar vill är det viktigt att du som medlem svarar. Ju fler svar, desto bättre beslutsunderlag.
Utskicket görs via e-post. Tänk på att undersökningen skickas från Players 1st, varför det i vissa fall kan hamna i skräpposten.

Tack på förhand!