I ett klipp från Örnsköldsviks Allehanda den 16 december 1971 står det om utbyggnaden av nio hål till på Puttom, till en beräknad kostnad av 535 000 kronor. Man hade för avsikt att låna 200 000 kr och gjorde också en ansökan om statsbidrag till det som då hette Länsarbetsnämnden, där kommunen beslutade att gå in som huvudman i ansökan. Vi verkade ju få ihop kalkylen och pengarna, för 18 hål har vi ju!

Hela texten från ÖA:

Puttom BYGGS UT för dryg halvmiljon

Örnsköldsviks golfklubb har for avsikt att bygga ut golfbanan i Puttom Arnäs, för beräknat 535.000 kr. Golfbanan har 9 hål och skall nu utbyggas med ytterligare 9. En första utbyggnadsetapp beräknas till 200.000 kr. Ansökan om statsbidrag skall göras hos Länsarbetsnämnden AMS.
Klubben ämnar låna upp 200.000 kr på vilket medlemmarna skall svara for räntekostnaderna. För reklamplatser beräknas ca 100.000 kr inflyta. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen skall avkräva golfklubben skriftligt besked att den själv får svara för de kostnader som inte täcks genom statsbidrag, och beslutar att kommunen ställer sig som huvudman for ansökan till Länsarbetsnämnden-Arbetsmarknadsstyrelsen.