Den uppdatering som nu har gjorts är inte lika omfattande som den för fyra år sedan och de flesta ändringar från 2019 är kvar. Men det är en del ändringar som det är bra att känna till – och självklart en ny regelbok att läsa och ladda ner, eller köpa.
Bästa tipset är nog att använda appen ”Regler för Golfspel”. Den är också uppdaterad med de nya reglerna.

De viktigaste ändringar i Regler för Golfspel 2023

  • Paragolfare är inkluderade i ordinarie regelboken (Regel 25)
  • Förenkling av lättnad på flagglinjen (Regel 14.3c, 16.1c(2), 17.1d(2), 19.2b och 19.3)
  • Tillåtet att ersätta en skadad klubba (Regel 4.1a(2))
  • Du behöver inte skriva din spelhandicap på scorekortet  (Regel 3.3b(4))
  • Nytt undantag om bollen rubbas av naturkrafter  (Regel 9.3)
  • Ett slags plikt för att spela en felaktigt inbytt boll (Regel 6.3b(3))

Mer information finns på Svenska Golfförbundets regelsida här.

Svenska Golfförbundets Youtube-kanal finns också ett antal korta filmer med de viktigaste reglerna.