Chefredaktören Tobias Bergman ger Puttom två fina omnämnanden
i Svensk Golf nr 8 och 9.