rangen tomP.g.a. alltför många tillbud, bl.a. en krossad bakruta på traktorn, är vi tillsvidare tvungna att stänga driving range när vi plockar bollar.