Maud Westberg och Kerstin Norberg hade båda 37 poäng.
Segern gick till Maud på lägre spelhandicap.
Klicka här för resultat.