Sänkt klipphöjd på greenerna. Nuvarande höjd 4,5 mm