pengarAlla vill vi att det ska finnas korv, dricka, smörgås mm. när vi kommer in efter 9 hål och restaurangen gör allt vad de kan för att ge oss den servicen. De fyller på allteftersom de hinner och försöker ha ett lämpligt sortiment.

MEN  Tyvärr har det återigen visat sig att betalningsmoralen är skrämmande låg.

Svinnet uppgår redan nu till en alltför hög nivå och frågan är hur vi ska lösa problemet.
En ökad övervakning är nödvändig och vi måste alla hjälpas åt att se till att:

ALLA som köper något i Härbret också betalar för det!

OBS! Det fungerar inte att handla på kredit eller dylikt.

Det inventeras nu varje eftermiddag och jämförs med vad som betalats och svinnet är som störst på eftermiddagar/kvällar. Ett alternativ är att alla varor plockas bort efter kl 18:00, ett annat att klubbens medlemmar hjälper till att finnas till hands i härbret.

En förfrågan går nu ut till alla medlemmar om att ställa upp som Härbrevärd 4 timmar vid ett tillfälle under högsäsong. En lista kommer att läggas ut i receptionen där man kan notera dag och tid då man kan ställa upp. Alternativt att man kontaktar kansliet på tel. 0660-25 40 01 eller e-post kansli@puttom.se för att anmäla sig.

Restaurangen bjuder varje Härbrevärd på en Dagens lunch.