På uppdrag av Ångermanlands Golfförbund inbjuder Veckefjärdens GC till

Skol-DM 2020, onsdag 23 september

Klasser:
Herrar Högstadiet 18 hål
Damer Högstadiet 18 hål
Herrar Gymnasiet 18 hål
Damer Gymnasiet 18 hål

Tävlingsform: Slagtävling utan handicap
A: Individuellt
B: Lagtävling med tre förhandsnominerade spelare per lag som ska vara mixade, d.v.s. innehålla en av motsatt kön.

Anmälan: På Min Golf senast 21 september kl 12.00.

Anmälningsavgift: 150:- per spelare född år 2003 eller tidigare.
0:- per spelare född år 2004 eller senare.
Spelare om stryker sig efter anmälningstidens utgång blir debiterad avgiften. Efteranmälan får ske mot dubbel anmälningsavgift.

Antal deltagare: Det krävs minst fyra startande spelare, för att klassen ska godkännas. I lagtävlingarna krävs minst två deltagande lag. Om nödvändigt begränsas startfältet genom borttagning av spelare med högst hcp i respektive klass.

Startordning: Seedad lottning i hcp-ordning. Startlistor publiceras senast tisdag 22 september kl. 12.00.

Särskiljning: Vid lika resultat sker play off med sudden-death för att utse segraren, detta gäller även lagklasserna. Övriga placeringar avgörs genom matematiska metoden.

Övrigt: SGF:s regler och föreskrifter för golfspel, ÅGF:s PM för DM och Veckefjärdens GC:s lokala bestämmelser samt tillfälliga regler tillämpas.

Tävlingsledare: Christian Mattfolk, Veckefjärdens GC, 0660-29 63 00