I dessa annorlunda tider tänker vi att de ordinarie städdagarna utgår och upplägget istället blir så här:

Man får anmäla sig och boka upp vilken uppgift man vill göra och när man vill göra den.
Vi ser gärna grupper på max 3-4 personer. Gärna människor som man umgås med i vanliga fall.
Uppgifterna ska kunna utföras utan att personal finns på plats. Detta för att personalen också ska ska slippa bli exponerade för så många människor.

Dessa tillfällen samt kommande arbetskvällar berättigar ersättning av städavgiften vid arbete minst fyra timmar.

Klicka här för att se arbetsuppgifter och för att anmäla sig.

Välkommen till våren på Puttom 2020!