Bevattningen sedd från ovan.

Ordinarie höstmöte hölls måndag 26 november i klubbhuset på Puttom.
Ordförande Markus Sandin inledde med en sammanfattning av året där det stora projektet förstås var nedläggningen av fairwaybevattning. Banchef Ingemar Strandberg informerade om ett lyckat projekt som visserligen tog något längre tid än beräknat. Det leddes proffsigt av Per Olof Ljung och med hjälp av enastående ideella insatser från en liten grupp medlemmar kunde vi se resultatet av bevattningen redan under den andra halvan av säsongen.
I projektet ingick också dränering, men den är beslutad att påbörjas tidigast hösten 2019.

Medlemsundersökningen Players 1st gjordes vid två tillfällen under säsongen och vi vill passa på att tacka alla ca 300 medlemmar som tog sig tid att svara på den. Vi använder den som diskussionsunderlag för vidare utveckling av Puttom.

Vidare när det gäller banan kommer vi att satsa på att dressa fairway under några år framöver.
Detta på inrådan av bland andra SGFs bankonsulent Håkan Blusi. Målsättningen är jämnare spelytor och bättre turf för bollen att vila på.

Styrelsen fick några nya medlemmar då ordförande Markus Sandin, ledamöterna Birgitta Fahlgren och Jörgen Jonsson samt suppleant Ann-Christin Melin avsagt sig omval. Avtackning kommer att ske i samband med Vårmötet 2019, men tillsvidare nöjer vi oss med att tacka dessa fyra för deras fantastiska engagemang och jättefina insatser för Puttom!
Ulf Ingvarsson valdes till ny ordförande och Hans-Åke Tjärnström och Jonas Johansson till nya ledamöter.

Förslag på rambudget och årsavgifter för 2019 presenterades och godkändes av mötet.
En höjning med 100 kr för vissa kategorier och en rejäl sänkning för de yngre kategorierna 22-29 år och 17-21 år.
Se årsavgifter 2019 här. Kontakta kansliet för mer info.

Avslutningsvis hölls prisutdelning för årets Klubbmästare och vinnarna i Jöns-Åkes Minne samt utlottning av ”Vinn din årsavgift” för de som köpte en lott i våras. Vinnare i utlottningen blev Caroline Lindh. Grattis!