Vi vill från Puttoms sida rikta ett stort tack till Osman med personal för den här säsongen.
God mat, fantastisk service och en välkomnade, trevlig miljö!
Vi ser redan fram emot nästa säsong och ett fortsatt gott samarbete.