Vi har gjort en liten försöksyta på fairway hål 8. Målet va att prova några metoder hur man ska tackla ojämnheter. Denna yta innehöll både högpunkter och svackor. Troligen en gammal dränering som satt sig.

Vi började med att torva av den befintliga turfen.

Många rullar blir de.

Sen fräste vi hela ytan för att eleminera ojämnheterna.

Efter de så sladdades och krattades de sista på underlaget för att få de så jämnt som möjligt.

Så såg slutresultatet ut när vi va nöjda.

Slutligen rullade vi ut gräset igen, trampade fast de med hjulen på en maskin samt dressade. Resultat. En jämn och fin spelyta.