Adam Eidenvall (bilden) vann
A-klassen och Anders Eriksson
B-klassen.
Klicka här för resultat.