Under tre veckors tid kommer Ingemar och Fredrik genomgå en utbildning. VUB vidare utbildning banpersonal.
Denna utbildning genomförs i Örebro på Lannalodge.

image