Ordinarie Vårmöte genomfördes 29 mars på Brux Konferens.
Dokument
Dagbok Anläggning 2011
Styrelsens verksamhetsberättelse 2011
Föredragningslista Kallelse Vårmöte 2012