Vi gör en kraftsamling nu på torsdag 25 maj för att få banan klar för öppning.
Samling vi härbret kl. 10 för er som kan ställa upp dagtid, kl. 18 kvällstid.
Huvuduppgifterna är skärning av bunkerkanter och städning i klubbhuset och Björnakojan.
Medtag gärna jordspadar.

Passar en annan tid eller dag bättre, kolla i arbetsschemat vad som är ogjort.

Nu behövs all hjälp för att kunna njuta av den fantastiska bana vi har.

Välkomna!