Här är en rapport från bankommitténs senaste möte.

Banläget: Trög tillväxt över hela banan pga kyligt väder/isbränna mm. Vissa greener och tees stödsådda. Hoppas på bättre och varmare väder. Väldigt mycket ogräs på fairways, experter kommer kontaktas för råd på åtgärder.

Bevattning av greener kommer att ske även dagtid från nu om det finns behov, Ingemar sätter upp en enklare skylt vi första tee som informerar om detta. En fuktmätare ska köpas in för att få bättre koll på när det behöver vattnas.

Spelare på hål 10 ska ha företräde att slå ut före folk som ska putta på hål 13. Vi tror att det kommer snabba upp spelet. Börjar gälla när skyltar finns på plats. Mer info kommer då.

Bunker på hål 4 kommer blåpinnas. HIHU-gänget tar på sig att gräva ur och fixa dit ny sand!

Den 30/6 kl. 17.00 är det hålvärdskväll. På hål 13 ska då områden på fairway fräsas och göras jämnare. I övrigt är det allmän översyn, rensa bunkrar från gräs, kantskära, rensa groblad på greenerna, stamkvistning m.m. Separat kallelse kommer till alla hålvärdar inom kort.

Hålvärdarnas jobb är ovärdeligt för klubben, vill du också hjälpa till? Anmäl dig här!

Nästa bankommittémöte kommer vi ha en bangenomgång för att identifiera möjliga behov av åtgärder samt att vi då också byter ut gamla (bleka) pinnar samt rätar upp befintliga. Pinnar som ev står fel ur regel/spelsynpunkt kommer flyttas.

Övrigt:
Diskuterade vi fairwaybunker på hål 4. (inte många som hamnar där, tidsödande för banpersonal att klippa/sköta område runt.
Bankommittén