Från och med kl. 08.30 fredag 27 augusti är banan öppen igen.
Det är dock fortfarande ordentligt blött så vänligen laga torvuppslag och nedslagsmärken extra noga.
Observera också att vi inte släpper ut några golfbilar under fredagen.

Varmt välkomna!