Ett presentkort på Puttom kan nyttjas till årsavgifter, abonnemang och timhyra i Trackman, lektioner och allt vi har att erbjuda i Puttomshopen.
För beställning av presentkort med valfritt belopp – kontakta oss på info@puttom.se.
Vi löser leveransen på smidigast sätt.

Välkomna!