Tider: 10.00-15.00
Deltagare:
 9-17 år
Kostnad:
Ny golfare 750 kr
Med i juniorträning 350 kr
Inklusive spel, träning och luncher.
Grupper: Indelas efter ålder, förmåga och önskemål.
Innehåll: Golfens olika slag, spel, golfvett och regler.
Anmälan: Senast fredag 17 juni i formulär här nedan.