Ett trettiotal medlemmar hade tagit chansen att påverka och få insikt i klubbens arbete när årets Höstmöte avklarades igår kväll, i klubbhuset på Puttom. Styrelsen gick igenom vad som hänt under året och presenterade en rambudget inför kommande säsong. En budget som behövt ta hänsyn till förväntade prisökningar på gödsel, frö och diesel. Prisökningar som gör att vi behöver höja medlemsavgiften med cirka 200 kronor nästa säsong, dels för att kompensera för ökade kostnader, men också för satsningar på banan nästa år. Vi ska komma tillrätta med ogräset på fairway, vilket kommer vara ett av fokusområdena nästa år. Bilderna ovan är ett utdrag av presentationen på Höstmötet, det är roligt att konstatera att vi har gjort mycket, men ännu mer är på gång. Klubben mår bra både ekonomiskt och när det kommer till drivkrafter som vill ta klubben framåt. Det valdes också en ny styrelse, läs mer om det här.
Här kan ni hämta hem bilderna som pdf.