Den första tävlingen på säsongen har spelats, över 100 deltagare gjorde upp i Vårslaget. Otroligt skoj!
Lite mindre roligt är de klagomål som inkommit på hur långsamt spelet var, en hel del medlemmar har hört av sig. Det tog fem timmar för första bollarna att spela en tvåmanna-scramble – som i sin tur gjorde att sista bollen tog sex timmar, det är inte hållbart. Tävlingsledningen har ett ansvar att se till att tempot hålls, men största ansvaret ligger på oss spelare.
Tyvärr är det inget unikt för tävlingar att det går trögt, det behövs en generell uppryckning även på sällskapsrundorna. Men det handlar inte bara om speltempo utan också om att släppa igenom snabbare bollar. Har man tappat i tempo, håll koll bakåt och låt bollen efter gå igenom, det är en skyldighet. Gör man det på rätt sätt går det väldigt snabbt och smidigt.
I och med att det kommit in så pass många klagomål på långsamt spel och medlemmar som inte släpper igenom snabbare bollar, anser vi i styrelsen att det behövs några åtgärder för att komma tillrätta med problemen. Här är några av aktiviteterna:
 • På tävlingar kommer tävlingsledningen bli hårdare med klockan, ligger man efter på nian kan man tänka sig att man får hoppa över fikat. Håll rygg på bollen framför!
 • Fler golfvärdar och forecaddies ute på banan under större tävlingar för att hjälpa till och skynda på spelet
 • Under vecka 23 och 24 kommer medlemmar från styrelse och kommittéer hjälpa till ute på banan och tipsa om hur man t.ex smartast släpper igenom en boll som är snabbare, men också ta in synpunkter från er som spelar.

Det handlar verkligen inte om att vi ska springa genom golfrundan, det handlar om att vara mer effektiv. Ställa bagen på rätt ställe, skriva score efter man klivit av green, vara klar att slå när det är ens tur, leta max 3 minuter, håla ut den korta putten osv. Gör alla i bollen alla dom här småsakerna rätt, då ska en fyrboll på Puttom inte behöva ta mer än fyra timmar i skönt promenadtempo.

Checklista för ett ökat speltempo. Prata igenom punkterna med dina medspelare i början av rundan. Hjälp varandra!

 • Håll rygg på bollen framför.
 • Var redo att slå när det är din tur.
 • Spela ”readygolf”, dvs den som är klar slår.
 • Var noga med att ta riktmärke där bollen försvinner. Slå en provisorisk boll vid minsta osäkerhet och leta hellre för kort än för länge.
 • Ställ alltid bagen smart.
 • Gå i din raskaste takt till nästa slag och planera slaget under tiden.
 • Håla ut direkt när du har en kort-putt kvar.
 • Skynda snabbt till nästa hål när ni hålat ut.
 • Skriv scoren när du slagit ut på nästa hål.
 • Släpp igenom snabbare bollar om ni har tomma hål framför er.
/Styrelsen