I senaste numret av tidningen Golfnyttan finns en artikel om arbetet med fairwaybevattningen ifjol 2018.
Banchef Ingemar Strandberg uttalar sig om projektet på sidan 27.