Puttoms Höstmöte hölls måndag 25 november i klubbhuset.
Ett 50-tal medlemmar hade letat sig ut i novembermörkret.

Ordförande Ulf Ingvarsson hälsade alla välkomna och presenterade utdrag från medlemsundersökningen Players 1st.
Klubbchef Petter Hägglund visade en del på utveckling av medlemmar och greenfeegäster samt nyheter om hcp-systemet som sätts i bruk 1 mars 2020.
Banchef Ingemar Strandberg pratade om banskötsel och den gallring som är gjord och vice ordförande Karin Orav presenterade klubbens arbete med jämställdhetsprojektet Vision 50/50.

Mötet beslutade enligt valberedningens förslag:

Ordförande:
Ulf Ingvarsson 1 år
Ledamöter:
Mats Karlsson, omval 1 år
Karin Orav, omval 2 år
Thord Karlsson, omval 2 år
Kristina Nilsson, nyval 2 år
Kvarvarande ledamöter 1 år:
Hans-Åke Tjärnström
Jonas Johansson
Suppleanter:
Gunnar Lind, omval 1 år
Kerstin Forsberg, omval 1 år
Revisorer:
Urban Ulander, omval 1 år
Gunilla Sjöström, omval 1 år
Revisorssuppleanter:
Tony Tjärnlund, omval 1 år
Sven Olsson, omval 1 år
Valberedningen 1 år:
Markus Sandin, nyval, sammankallande
Gunilla Magnusdotter Sundberg, nyval
Vakant, nyval

Kassör Kerstin Norberg redogjorde för rambudget och årsavgifter 2020 och mötet godkände dessa.
En höjning på 50 och 100 kr i några kategoriers spelrättsavgifter godtogs.
Se här för årsavgifter 2020.

Avslutningsvis genomfördes prisutdelning för Jöns-Åkes Minne och Klubbmästerskapen.
Därefter avtackades:
Anita Riedeburg, valberedningen
Göran Ögren, valberedningen
Hasse Persson, styrelsen
Kerstin Norberg, styrelsen.
Klubben riktar ett stort tack till er för era insatser!
Inte minst till Kerstin Norberg som gjort ett fantastiskt jobb som kassör sedan 2009!

Kerstin Norberg och Malin Gidlöf