Den 23 augusti mailas ett utskick av medlemsundersökningen Players 1st till klubbens medlemmar över 18 årUndersökningen genomförs av det danska företaget Players 1st i samarbete med Svenska Golfförbundet med cirka 370 deltagande svenska golfklubbar. I undersökningen ställs frågor om bland annat bana, klubbliv, service, träning och restaurang.

För klubben är Players 1st ett utmärkt verktyg för att få reda på hur vi alla medlemmar ser på verksamhet och anläggning. Resultatet används i styrelsens och klubbledningens arbete med att göra rätt prioriteringar och sätta upp mål för klubbens framtid. Dina svar är därför viktiga och vi tackar på förhand för att du tar dig tiden att delta.

Observera att mailet kan hamna i skräpkorgen.

Återigen, stort tack för din medverkan. Den gör skillnad!