Vårmötet gick av stapeln tisdag 29 mars i klubbhuset på Puttom.
Lizz Wallenberg från styrelsen inledde med information om verksamhetsplan för 2022.
Därefter följde det formella vårmötet där de drygt 30-talet medlemmarna godkände styrelsens årsredovisning och deras ansvarsfrihet.
Rambudget för 2022 fastslogs och mötet avslutades med fika och avtackning av tidigare styrelseledamöter.