Är du intresserad och vill bidra med idéer och hjälp som förbättrar verksamheten?
Just nu behövs det folk i bankommittén och medlemskommittén.
Hör av dig till kansli@puttom.se eller 0660-254001.

Bankommittén
Bankommitténs uppgift är att driva banans utveckling framåt genom uppsatta korta och långsiktiga mål men även att budgetera och anskaffa fordon, maskiner och annan utrustning för angiven verksamhet i samförstånd med styrelsen och personalen. Kommittén består av ideellt arbetande medlemmar och personal med målfokus att hålla banan i bästa möjlig skick.

Medlemskommittén
Vårt mål är att du som medlem ska trivas och utvecklas som golfare på vår familjära och natursköna anläggning.
Vi anordnar olika medlemsaktiviteter under säsongen såsom träningar, träffar för nya medlemmar, tävlingar mm.