Det årliga höstmötet hölls på Arnäs församlingshem måndag 27 november med 39 medlemmar närvarande.
Ordförande Markus Sandin hälsade alla välkomna och gav en återblick av golfåret 2023.
Se utdrag ur bildspel ovan.

Valberedningens förslag valdes och styrelsens förslag på årsavgifter och en första rambudget för 2024 fastslogs.
Budgeten kommer att jobbas igenom ett par ytterligare varv och fastställas på vårmötet 2024.
Markus och Ingemar presenterade en föreslagen satsning på utökning av antal robotklippare och Markus gick också igenom de planer som finns på att bygga stugor för uthyrning.

Mötet avslutades med fika och prisutdelning till Klubbmästarna.
Se bildspel ovan för nya styrelsen och uppdaterade årsavgifter.
Klicka här för bildspelet i pdf-format.